Okenní větrací klapka Regel-Air

 

Všeobecně je v dnešní době větrání pro uživatele bytů příliš náročné. Zima, vlivy počasí, hluk a požadavek na bezpečnost jsou důvody, proč nedochází k dostatečnému větrání. Dalšími důvody je navíc ještě nepřítomnost v čase dovolené, během pobytu v práci nebo nedostatek času.


Avšak následky nedostatečného větrání jsou někdy velmi závažné:

- zvýšená relativní vzdušná vlhkost v bytě
- nedostatečný odvod škodlivin
- nedostatek kyslíku
- tvorba plísní
- poškození stavebního fondu


Správné, tzv. mírné větrání bytových prostor musí proto bez přičinění uživatelů bytů zajistit tolik čerstvého vzduchu, aby docházelo k automatické regulaci vlhkosti vzduchu a stěn.

 

Pomocí REGEL-air okenních větracích klapek se s úsporou energie přivádí čerstvý vzduch pod strop příslušného prostoru. Promícháním s vnitřním teplým vzduchem dojde k poklesu relativní vzdušné vlhkosti pod kritickou mez. Nedochází k tvorbě plísní a škodliviny jsou plynule odváděny z prostoru.


Okenní větrací klapky REGEL-air jsou umístěny skrytě v okenním falcu na rámu. Nejsou proto vidět při uzavřeném okně. Větrací prvek "REGEL-air" je rychle a snadno namontovatelný bez frézování větracích otvorů. Lze jej montovat bez problémů i do již osazených, stávajících oken. REGEL-air větrací drážky jsou dle velikosti okna a požadavkům tvořeny 1 až 2 větracími otvory o šířce 125mm.

 

 

Přehled výhod větrací klapky Regel-Air

• větrací systém jako integrovaná součást okna
• skrytý ve falcu - není vidět
• automatické přizpůsobení tlaku větru
• viditelné větrací cesty - snadné čištění
• rychlá montáž
• bezproblémová dodatečná montáž
• regulovaná výměna vzduchu
• spolehlivé snížení vlhkosti
• zabraňuje poškození plísněmi