GECCO - malá, inteligentní klapka

větrací systém GECCO

Regulovaná výměna mezi vnějším a vnitřním vzduchem je předpoklad pro příjemné klima v místnosti a zvýšený komfort bydlení. Systematická regulace vlhkosti a teploty vzduchu v místnosti zabezpečuje, že zůstáváte chráněni před plísněmi, které jsou často výsledkem příliš vysoké těsnosti vestavěných oken.

 

Systém GECCO pracuje samostatně, tj. při vyšších rychlostech proudění vzduchu uzavře větrací klapka vzduchový kanál a zabrání tím průvanu. Jakmile vítr pomine, klapka se automaticky opět otevře a proudění větracího vzduchu se obnoví.

 

 

 

GECCO klapka nabízí tyto výhody:

  • optimální výměna vzduchu při normálním tlaku vzduchu
  • nejnižší ztráty tepelné energie
  • průběžné základní větrání
  • výborné tepelné a zvukové izolační vlastnosti
  • vlivem průvanu se nevyskytuje pískání
  • zabraňuje tvorbě plísní

 

 

 

GECCO 2 GECCO 2

Klapka GECCO 2 je vhodný pro systém se středovým těsněním. Je umístěna ve skrytu horního vodorovného profilu rámu.

 

 

V drážce je vstupující proud vzduchu (1) přesměrován a vstupuje přes těsnění do místnosti (2). Klapka je konstruována tak, že se uzavírá již při rozdílu tlaku vzduchu od cca. 50 pascalů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GECCO 3GECCO 3

Automatický větrací systém pro okna BHB Ecotherm. Klapka GECCO 3 byla koncipování pro systému s dorazovým těsněním. Je umístěna na horním okraji okenního křídla, viditelná z pohledu z místnosti. Klapku GECCO 3 lze uplatnit nejen na nových ,ale i do již zabudovaných oken ji lze dovybavit.

 

 

Přicházející proud vzduchu vstupuje přes větrací těsnění do drážky (1) a vzniká průchodem klapkou (2) do interiéru místnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GECCO 4GECCO 4

Klapka představuje nejnovější variantu systému. Nabízí doplňkové využívání ve formě filtru proti pylu nebo jemnému prachu a ve formě protihmyzové ochrany.

 

 

Čerstvý vzduch proudí přímo klapkou (1) a dostane se takto přímo do vnitřku místnosti (2). Jako doplňěk existuje pro klapku navíc vložka na tlumení zvuku a protidešťová ochrana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 !  !  !  !  !

 

Ačkoliv systém větrání GECCO zajišťuje regulované základní větrání, nelze opominout nebo zanedbat pravidelné manuální větrání. Vzduch v místnosti by se měl čas od času vyměnit kompletně. Štěrbinové větrání docílí výměnu vzduchu pouze částečně, při nárazovém větrání s celým otevřeným křídlem vyměníte vzduch za 4 až 10minut, nejvíce efektivní je příčné větrání s otevřeným oknem i dveřmi, kdy se vzduch vymění velmi rychle a tepelné ztráty jsou tak minimální.